De-
Home » Reglement
Reglement van 2019
PDF – 83.5 KB 15 downloads


                    

Reglement van “De Potige Smurf” sleepwagen tijdens demo-wedstrijd van zitmaaiertrek / zitmaaierslep
              
       Regelement 2019
Er wordt alleen getrokken met een standaard gazonmaaier.
• Stijg begrenzer is verplicht en trekhaak/oog moet vrij zijn om de sleepwagen te bevestigen dus mogen geen stangen wielen enz, onder / boven of achter bevestig zijn.
• Trek oog moet minimaal 2cm doorsnee hebben en niet hoger dan 30cm zijn.
• Gazonmaaier mag niet opgevoerd zijn met een maximale 3600 toeren.
• Maximale leeftijd is tot en met het jaar dat je 16 wordt.
• Moet zelfstandig en alleen op de gazonmaaier kunnen rijden.
• Gewicht klassen voor demo-wedstrijd
225 kilo tot een max van 14 PK standaard motor
300 kilo tot een max van 18 PK standaard motor
380 kilo tot een max van 20 PK standaard motor
• Er word gewogen inclusief bestuurder.
• Na wegen mag er niks meer bij op gezet worden.
• Alle gewichten moeten stevig aan de gazonmaaier bevestigd worden en mogen, niet achter zo wel zijkant uit steken.
• Voortaan voor eigen gewichten zorgen geen leen gewichten meer aanwezig.
• 225 klassen mogen niet met dubbellucht banden rijden
• Alle trekkers in klassen 225 moet een standaard grasmaaierbanden hebben.
• Half uur van te voren aanwezig zijn i.v.m. wegen.
• Niet op de baan lopen
• Bij een geschil is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.
• Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind(eren).
• Iedereen is WA verzekerd in dit geval de ouders.
• Iedereen doet mee op eigen risico.
• Elke wedstrijd per deelnemer per trekker moet contant gepast €2.- betalen dit ivb met verhoging verzekering zo draagt iedereen mee in de verhogingskosten van de verzekering.
• Bij schrijven op de dag zelf is NIET MEER mogelijk
• Crew kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor wat dan ook.
• Van alle deelnemers, betrokkene , begeleiders, ouders, publiek enz., wordt verwacht dat zij zich op of buiten het terrein sportief naar elkaar opstellen.
• Elke deelnemer krijg zijn eigen hesje voor die dag van de wedstrijd, deze einde van de dag inleveren, bij niet persoonlijk inleveren / kwijt of kapot wordt er 10 euro in rekening gebracht.
• Als u deze reglement ondertekend, geeft u automatisch toestemming voor het maken van foto’s en filmpjes.

Deze ondertekening is i.v.m. verzekeringsplicht.
En zijn zich dan ook van deze regels bewust.
Ook wij wensen je dan een fijne trekseizoen toe.

Datum: ……………-………………..-2019

Naam deelnemer:

Adres staat en huisnummer:


Postcode:

woonplaats:

Geboortedatum deelnemer:

Telefoon ouder/voogd/begeleider:

Handtekening en naam ouder/verzorger/begeleider:

Telefoonnummer en email van ouder/verzorger/begeleider: